اولین مشاهدات لک لک سیاه در میقان و استان مرکزی

:: اولین مشاهدات لک لک سیاه در میقان و استان مرکزی

اولین مشاهدات لک لک سیاه در میقان و استان مرکزی

First observations of Black Stork in Meighan and Markazi province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سیاه Ciconia nigra

رکوردها: اولی در تاریخ 9 مهر 1393 و دومی در تاریخ 29 اسفند 1394 در تالاب میقان، استان هرمزگان

مشاهده کننده: آقای محمود کل نگری

Species: Black Stork Ciconia nigra

Records: The first one on 1 October 2014 and the second one on 19 March 2016 Meighan wetland (Markazi province)

Observer: Mahmood Kolnegari

 

---------------

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committeeاولین مشاهدات لک لک سیاه در میقان و استان مرکزی
برچسب ها : استان ,سیاه ,ciconia nigra ,markazi province ,black stork ,استان مرکزی ,اولین مشاهدات

اولین مشاهده سار صورتی در هرمزگان

:: اولین مشاهده سار صورتی در هرمزگان

اولین مشاهده سار صورتی در هرمزگان

First Observation of Rosy Starling in Hormozgan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

رکوردها: یک قطعه 29 دی 1394 در کشتارگاه و یک قطعه 2 بهمن 1394 در خور آذینی، استان هرمزگان

مشاهده کننده: آقایان مگنوس اولمن، سیدبابک موسوی، ماتیاس اولمن و پر کلوندرود

Species: Rosy Starling Pastor roseus

Records: one on 19 January 2016 at Koshtargah, another one at Azini Creek (Hormozgan province)

Observer: Magnus Ullman, Seyed Babak Musavi, Mattias Ullman & Per Klunderud

 

---------------

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committeeاولین مشاهده سار صورتی در هرمزگان
برچسب ها : هرمزگان ,صورتی ,مشاهده ,pastor roseus ,rosy starling ,اولین مشاهده

اولین مشاهده اردک سرسیاه در تالاب هور العظیم

:: اولین مشاهده اردک سرسیاه در تالاب هور العظیم

اولین مشاهده اردک سرسیاه در تالاب هور العظیم

First Observation of Greater Scaup in Hour-al-Azeem

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسیاه Aythya marila

تعداد پرنده: سه

تاریخ مشاهده: 11 آذر 1394

محل مشاهده: تالاب هور العظیم (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: رضا نیک فلک

Species: Greater Scaup Aythya marila

No. of individuals: 3

Date of observation: 2 December 2015

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland (Khuzestan province)

Observer: Mr. Reza Nikfalak

Identification: Reza Nikfalak

 

---------------

 

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committeeاولین مشاهده اردک سرسیاه در تالاب هور العظیم
برچسب ها : مشاهده ,observation ,العظیم ,سرسیاه ,اردک ,تالاب ,اردک سرسیاه ,reza nikfalak ,aythya marila ,greater scaup ,اولین مشاهده

مشاهده دومین سسک گل (پالاس) در ایران

:: مشاهده دومین سسک گل (پالاس) در ایران

مشاهده دومین سسک گل (پالاس) در ایران

Observation of second Pallas’s Leaf Warbler in Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک گل (پالاس) Phylloscopus proregulus

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 16 فروردین 1395

محل مشاهده: تهران (استان تهران)

مشاهده کننده: آقای قاسم چابک

شناسایی عکس: اندرو استودارت، ریچارد پورتر، درک اسکات، مگنوس اولمن و بو پترسون

تاریخ ارسال گزارش: 19 فروردین 1395

تاریخ تایید گزارش: 26 فروردین 1395

وضعیت این ثبت: این پرنده دمگاه زردرنگی داشت و به صدای سسک ابروزرد پاسخ نمی داد. این دومین رکورد موثق از ثبت این گونه در ایران است.

Species: Pallas’s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus

No. of individuals: one

Date of observation: 4 April 2016

Place of observation: Tehran (Tehran province)

Observer: Mr. Ghasem Chabok

Identification: Andrew Stoddart, Richard Porter, Derek Scott, Magnus Ullman & Bo Pettersson

Date of report receipt: 7 April 2016

Date of report confirmed: 14 April 2016

Status of this record: The bird had yellowish rump and did not reply to playback of Yellow-browed Warbler’s Phylloscopus inornatus call. This is the second confirmed record of this species from Iran.

 

---------------

 

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committeeمشاهده دومین سسک گل (پالاس) در ایران
برچسب ها : مشاهده ,date ,april ,this ,فروردین ,phylloscopus ,فروردین 1395 ,april 2016 ,phylloscopus proregulus ,leaf warbler ,pallas’s leaf

مشاهده کوکوی سیاه در چابهار

:: مشاهده کوکوی سیاه در چابهار

مشاهده کوکوی سیاه در چابهار

Observation of Asian Koel in Chabahar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی سیاه Eudynamys scolopaceus

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 23 اسفند 1394

محل مشاهده: تیس، چابهار(استان سیستان و بلوچستان)

مشاهده کننده: آقای طالب لو

شناسایی عکس: آقای طالب لو

Species: Asian Koel Eudynamys scolopaceus

No. of individuals: one

Date of observation: 13 March 2016

Place of observation: Tiss, Chabahar (Sistan & Baluchestan province)

Observer: Mr. Talebloo

Identification: Mr. Talebloo

 

---------------

 

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committeeمشاهده کوکوی سیاه در چابهار
برچسب ها : مشاهده ,observation ,چابهار ,سیاه ,کوکوی ,کوکوی سیاه ,آقای طالب ,eudynamys scolopaceus ,asian koel ,مشاهده کوکوی

مشاهده چرخ ریسک نیزار در کانی برازان

:: مشاهده چرخ ریسک نیزار در کانی برازان

مشاهده چرخ ریسک نیزار در کانی برازان

Observation of in Bearded Reedling in Kanibarazan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار  Panurus biarmicus

تعداد پرنده: 4-5

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1395

محل مشاهده: تالاب کانی برازان، استان آذربایجان غربی

مشاهده کننده: آقای آرمان منبری

شناسایی عکس: جعفر غلامی


Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No of individuals: 4-5

Date of observation: 24 March 2016

Place of observation: Kani-Barazan, West Azabaijan

Observer: Mr Arman Manbari

Identification: Jafar Gholami

 

---------------

 

 

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committeeمشاهده چرخ ریسک نیزار در کانی برازان
برچسب ها : مشاهده ,observation ,کانی ,نیزار ,ریسک ,ریسک نیزار ,bearded reedling ,کانی برازان

اولین عقاب پرپا در استان تهران

:: اولین عقاب پرپا در استان تهران

اولین عقاب پرپا در استان تهران

First Booted Eagle for Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 16 اردیبهشت 1394

محل مشاهده: پارک جمشیدیه، تهران (استان تهران)

مشاهده کننده: آقای قاسم چابک

وضعیت: بر اساس مدارک موجود، این اولین رکورد برای استان تهران است.

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: one

Date of observation: 6 May 2015

Place of observation: Jamshidieh park, Tehran (Tehran province)

Observer: Mr. Ghasem Chabok

Status: According to available documents, this is the first record for Tehran province.

 

---------------

 

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committeeاولین عقاب پرپا در استان تهران
برچسب ها : تهران ,tehran ,استان ,مشاهده ,province ,عقاب ,استان تهران ,tehran province ,عقاب پرپا ,hieraaetus pennatus ,booted eagle

مشاهده غول حواصیل در خور خلاصی

:: مشاهده غول حواصیل در خور خلاصی

مشاهده غول حواصیل در خور خلاصی

Observation of Goliath Heron in Khour-e Khalasi

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: یک

تاریخ مشاهده: 7 فروردین1395

محل مشاهده: خور خلاصی (استان هرمزگان)

مشاهده کنندگان: یاشار صدف زاده، درنا مجاب، راحله حقانی و آقای برموده

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one

Date of observation: 27 March 2016

Place of observation: Khour-e Khalasi (Hormozgan province)

Observers: Yashar Sadafzadeh, Dorna Mojab, Raheleh Haqqani & Mr Barmudeh


---------------

 

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committeeمشاهده غول حواصیل در خور خلاصی
برچسب ها : مشاهده ,goliath ,observation ,خلاصی ,حواصیل ,ardea goliath ,goliath heron

اولین مشاهده توکای بزرگ از استان یزد

:: اولین مشاهده توکای بزرگ از استان یزد

اولین مشاهده توکای بزرگ از استان یزد

First observation of Mistle Thrush from Yazd province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: توکای بزرگ Turdus viscivorus

تعداد: دو قطعه

تاریخ مشاهده: 15 اسفند 1394

مکان مشاهده: یزد، استان یزد

مشاهده کننده: رِنِه دُو لیِدِکِرک و سوزان دُو لیِدِکِرک

Species: Mistle Thrush Turdus viscivorus

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 5 March 2016

Place of observation: Yazd (Yazd province)

Observer: René de Liedekerke & Suzanne de Liedekerke

 

---------------

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committeeاولین مشاهده توکای بزرگ از استان یزد
برچسب ها : مشاهده ,yazd ,observation ,استان ,توکای ,توکای بزرگ ,turdus viscivorus ,yazd province ,mistle thrush ,اولین مشاهده ,اولین مشاهده توکای

اولین مشاهده سهره زرد از استان اصفهان

:: اولین مشاهده سهره زرد از استان اصفهان

اولین مشاهده سهره زرد از استان اصفهان

First observation of Eurasian Siskin from Esfahan province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره زرد Serinus spinus

تعداد: چندین قطعه

تاریخ مشاهده: 19 اسفند 1394

مکان مشاهده: اصفهان، استان اصفهان

مشاهده کننده: رِنِه دُو لیِدِکِرک و سوزان دُو لیِدِکِرک

Species: Eurasian Siskin Serinus spinus

No. of individuals: several

Date of observation: 9 March 2016

Place of observation: Esfahan (Esfahan province)

Observer: René de Liedekerke & Suzanne de Liedekerke

 

---------------

 

منبع : کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committeeاولین مشاهده سهره زرد از استان اصفهان
برچسب ها : مشاهده ,esfahan ,observation ,استان ,سهره ,اصفهان ,استان اصفهان ,serinus spinus ,esfahan province ,eurasian siskin ,اولین مشاهده